top of page

"Det är fantastiskt! Det här bidrar till att tjejerna får en ny anläggning och alla de som på olika sätt deltog och engagerade sig i årets Hosjö Open ska ta åt sig äran"

Pelle Norén, ordförande i Dunkers IF.

Välgörenhet: Quote

"Jag vill rikta ett stort tack till Hosjö Open som hjälpt till att göra dessa resultat och framgångar möjliga"

Åsa Callmer, insamlingsansvarig Latinamerikagrupperna

Välgörenhet: Quote
bottom of page