top of page
Donation Jar

BIDRA TILL HOSJÖ OPEN

Är du eller ditt företag intresserad av att sponsra Hosjö Open? Som sponsor hjälper du till att samla in pengar till välgörenhet och stöttar Hosjö Open i dess utveckling.

Gör så här för att sponsra Hosjö Open:

  • Skicka ett mail med företagets namn och den summa ni vill sponsra med och eventuella övriga frågor eller information till: hosjoopen@gmail.com

  • Sätt sedan in pengarna på bankgironummer: 252-8586. OBS! Märk inbetalningen med ditt eller ditt företags namn. Vill ni betala via faktura så ordnar vi självklart det.

Hosjö Open är en ideell förening med organisationsnummer: 802457-6590.

Sponsring & Välgörenhet: Sponsors

GULDSPONSOR

Skänk 1 500 kronor eller mer

Du får ditt företags logga på hemsidans sponsorsida och garanterad prioriterad plats på en av reklamsargerna runt planerna. Alla guldsponsorer omnämns på Hosjö Opens Facebook-, Instagram- och Twitterkonto.

SILVERSPONSOR

Skänk 1 000 kronor – 1 499 kronor

Du får ditt namn/företagsnamn på hemsidan och en plats på reklamsargerna runt planerna.

BRONSSPONSOR

Skänk 500 kronor – 999 kronor

Du får ditt företagsnamn på hemsidans sponsorsida. En plats på reklamsargerna runt planerna.

Business Handshake

HOSJÖ OPENS VÄLGÖRENHETSPROJEKT

Ett av de stora målen med Hosjö Open är att varje år kunna presentera en summa pengar till välgörenhet.

Hosjö Open skänker sedan 2009 en betydande del av sitt överskott efter varje turnering till välgörande ändamål. Målsättningen är att förena lokalt engagemanget med såväl lokalet som globalt bidrag. Något som återspeglas i föreningens tidigare välgörenhetsprojekt.


Sponsring & Välgörenhet: Past Events

SVALORNA LATINAMERIKA

2009

Vad: Svalornas två kampanjer “Rätten till din egen kropp!” och “Utbildning till alla”.


Bakgrund: Kampanjen “Rätten till din egen kropp!” uppmärksammade att sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är avgörande för ett lands utveckling. De fokuserar på rätten till säker abort och preventivmedel, rätten till sin egen sexualitet och rätten att inte utsättas för sexuellt våld.

Svalorna Latinamerika vill sätta fokus på allas rätt till utbildning genom kampanjen ”Utbildning för alla”. Svalorna LA finansierar kurser i Nicaragua, Peru och Bolivia i en rad olika ämnen, allt från ledarskap, marknadsföring och ekonomi till alternativ kommunikation och sex och samlevnad. Målet är att den deltagande demokratin stärks och att människor själva kan påverka beslut som rör deras egen vardag och verklighet.

Resultat: 23 172 kronor.

UNGDOMSPROJEKTET

2010

Vad: Anläggandet av en ny beachvolleybollplan.

Bakgrund: 2010 stod Hosjö Open vid ett vägskäl där en expandering var nödvändig för att möta upp det stora intresset för turneringen. Valet blev då att lägga det årets överskott på att anlägga en till plan i anslutning till den befintliga. En satsning på turneringen och samtidigt en satsning på kommunens sommarutbud samt ungdomarna i kommunen. ​

Resultat: Tack vare ett storartat arbete av främst Tommy "Klova" Carlsson stod en plan klar dagen innan 2011-års turnering. Planen går i dag under namnet Klova Court.

VI-SKOGEN

2011

VadVi-skogen och deras arbete med att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor runt Victoriasjön i östra Afrika.

Bakgrund: Vi-skogen är en biståndsorganisation som i mer än 25 år bidragit till att förbättra levnadsförhållandena för över en miljon fattiga människor i Uganda, Rwanda, Kenya och Tanzania, i området runt Victoriasjön, i östra Afrika. Genom samplantering av träd och grödor, så kallad agroforestry, hjälper Vi-skogen småbönder att bekämpa fattigdom. Verksamheten finansieras genom insamlade medel och genom bidrag från Sida. Vi-skogen granskas av Stiftelsen för Insamlingskontroll och är också medlemmar i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.

Vi-skogen arbetar med utbildning av småbrukare. Det handlar huvudsakligen om att förbättra odlingstekniker, företagande och mikofinans. I Vi-skogens arbete är kvinnorna involverade i hög grad, vilket leder till förbättrade levnadsvillkor och stärker kvinnornas roll. Olika insatser görs också för att motverka de negativa effekterna av klimatförändringarna, samt för att anpassa jordbruks- och miljöarbetet till de nya hot som kan slå särskilt hårt mot Afrika.

Resultat: 17 000 kronor.

LATINAMERIKAGRUPPERNA

2012

Vad: Latinamerikagrupperna


Bakgrund: Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle. De stödjer människors egen organisering för inflytande, demokrati och rättigheter i Latinamerika. Latinamerikagrupperna prioriterar stöd till organisationer som organiserar ursprungsfolk, småskaliga jordbrukare och lantarbetare – grupper som är bland de mest utsatta och diskriminerade i Latinamerika. Konkret kan det handla om stöd till folkbildning och workshops på temat rätten till jord och mat, ledarskapsutbildningar för ungdomar och kvinnor, jämställdhetsarbete och kommunikationsarbete.


Resultatet: 18 127 kronor. Tack vare stöd från Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete (Sida) innebär det att de 18 127 kronorna tiodubblas och blev 181 270 kronor.

DUNKERS IF

2013

Vad: Stöd till Dunkers IF.

Bakgrund: Den anrika idrottsföreningen Dunkers IF drabbades natten till den 27 april 2013 av en brand som ödelade så gott som alla byggnader med innehåll på klubbens idrottsplats. Omklädningsrum, klubbhus och förråd med fotbollsartiklar, priser, minnen, gräsklippare och många andra värdefulla och vissa fall ovärderliga saker gick förlorade. Branden var ett dråpslag mot en liten förening som genom alla år kämpat med små ekonomiska medel för att kunna bedriva flick- och damlagsfotboll.

Resultat: 30 000 kronor. 

BEACHVOLLEY MOT CANCER

2014

Vad: Beachvolley Mot Cancer

Bakgrund: Efter att i flera år ha fått stöd av Beach Store och Beach Camp tack vare eldsjälen Stefan ”Stiffe” Bernholm var det 2014 Hosjö Opens tur att ge tillbaka. Stefan, som vigde sitt liv åt beachvolleyboll, fick i november 2013 beskedet obotlig cancer. Han valde då att samla in pengar till cancerforskningen med hjälp av sin älskade sport. 

Resultat: Den 10 september 2014 gick Stefan bort. Till hans minne kunde Hosjö Open skänka 20 810 kronor.

UNHCR - KRIGET I SYRIEN

2015

Vad: FN:s flyktingorgan UNHCR

Bakgrund: 2015 hade kriget i Syrien pågått i fyra år. Totalt har 12,2 miljoner människor hade då tvingats fly sina hem i Syrien. Hälften av dem var barn. 3,9 miljoner människor hade sökt skydd hos UNHCR i grannländerna,  7,6 miljoner människor var på flykt från sina hem inne i Syrien, mer än 12 miljoner  var drabbade av våldet och i behov av hjälp för att överleva och omkring 220 000 människor hade då dött sedan krigets början.

Resultat: 20 000 kronor.

RÄDDA HOSJÖN

2016

Vad:  Malmabygdens Vattengrupp, MVG.

Bakgrund: För att rädda Hosjön från övergödning ville Malmabygdens Vattengrupp, MVG, tillsammans med Malmköpings Byaråd, bygga fosfordammar vid sjöarnas tillflöden. För att sedan sätta i filter i dammarna för att ytterligare förbättra sjöarnas välmående.

Resultat: 2018 anlades två dammar, delvis tack vare Hosjö Opens bidrag på 17 138 kronor.

KVINNOJOUREN MALVA

2019

Vad: Kvinnojouren Malva.

Bakgrund: Kvinnojouren Malva startades 2008 som en ideell förening och består av utbildad personal och jourkvinnor. Malva arbetar för utsatta kvinnor, män och Hbtq personer som lever med våld i nära relation.​ Det är en icke vinstdrivande förening som är politiskt och religiöst obunden.

Resultat: 6 137 kronor.

bottom of page